Lakitoimisto Alexia

Hakutulokset

Lakitoimisto Alexia yhteiskuva
Search
Perheoikeus

Huostaanotto

Huostaanotto on lastensuojelutoimenpide, jossa vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy vanhemmilta (tai muulta huoltajalta) viranomaisille. Huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen ovat viimesijainen toimenpide lapsen kasvun ja

Lue lisää
Perheoikeus

Rajoitustoimenpiteet, osa 2

Lapsen oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin kuuluu hänen perus- ja ihmisoikeuksiinsa. Hyvinvointialueen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja

Lue lisää