Blogi

Lakitoimisto Alexia yhteiskuva
Tarvitsenko avioehdon
Perheoikeus

Tarvitsenko avioehdon?

Avioehto on sopimus, jolla osapuolet itse määräävät, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista ja mikä siitä vapaata. Avioehdolla voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois tai määrätä jokin tietty omaisuus, kuten yritysomaisuus tai tuleva perintö avio-oikeudesta vapaaksi.

Lue lisää
Edunvalvontavaltuutus
Perheoikeus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla varmistat, että asioitasi hoitaa valitsemasi henkilö, haluamallasi tavalla. Se on siis yksi elämäsi tärkeimmistä asiakirjoista. Ainakin, mikäli olet 18 vuotta täyttänyt ja haluat vaikuttaa siihen, kuka hoitaa asioitasi, jos tulet itse tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan niistä.

Lue lisää
asianosaisten oikeudet esitutkinnassa
Rikosoikeus

Esitutkintaperiaatteet ja asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

Esitutkinnassa on huomioitava sekä epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat (tasapuolisuusperiaate). Epäiltyä on myös kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä (syyttömyysolettama). Näin ollen esitutkinnan tarkoituksena ei ole etsiä seikkoja, jotka tukevat epäilyä, vaan tarkoitus on selvittää, onko rikosta ylipäätään tapahtunut.

Lue lisää
Perheoikeus

Mitä tarkoittaa lapsen etu?

Tuomioistuinsovitteluissa ja -käsittelyissä vedotaan usein lapsen etuun. Lapsen etuun vedotaan usein ilman, että tuodaan esiin miksi juuri kyseinen ratkaisu olisi lapsen edun mukainen ja miten lapsen etua on kyseisessä tapauksessa arvioitu.

Lue lisää
Ero ei automaattisesti vaikuta lapsen huoltoon
Perheoikeus

Ero ei automaattisesti vaikuta lapsen huoltoon

Vanhempien eron yhteydessä nousevat keskeiseksi kysymykset lapsen huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta. Lähtökohtaisesti vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta keskenään ja sopimus voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät saa sovittua asioista ja ovat erimielisiä, voidaan päätöstä hakea käräjäoikeudesta.

Lue lisää
vanhemmuus
Perheoikeus

Isyys, äitiys ja vanhemmuus

Uusi vanhemmuuslaki astui voimaan vuoden 2023 alussa. Laki yhdisti aiemmat äitiys- ja isyyslait. Sääntelyn peruslähtökohdat eivät muuttuneet. Edelleen lapsella voi olla enintään kaksi oikeudellista vanhempaa. Vanhemmuus kirjataan edelleen joko äitiytenä tai isyytenä, kuitenkin niin, että äitejä voi olla kaksi.

Lue lisää