Lakitoimisto Alexia

Perintöoikeus

Asiakirjojen laadinta kuva

Perintöoikeus Lakitoimisto Alexia

Lakitoimisto Alexiasta saat apua perukirjan ja perinnönjakosopimuksen laadintaan sekä tarvittavien tilaisuuksien järjestämiseen.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee lähtökohtaisesti järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Lisäaikaa voidaan myöntää perustellusta syystä. Perukirjaa varten tulee selvittää vainajan varat ja velat, perilliset, sekä oikeudellisten asiakirjojen kuten testamentin ja avioehdon olemassaolo. Perukirjan perusteella Verohallinto tekee päätöksen perillisille määrättävästä perintöverosta. 

Avustamme sinua halutessasi perukirjan laadinnassa ja perunkirjoitustilaisuuden järjestämisessä. Mikäli kuolinpesässä on varoja, niillä voidaan lähtökohtaisesti kattaa perunkirjoitukseen liittyvät kustannukset. Palvelun hinta on alkaen 930 euroa (sis. alv 24 %). Palveluun sisältyy; 

  • neuvottelu juristin kanssa 1h
  • asiakirjojen, sukuselvityksen ja virkatodistusten tilaaminen 
  • perukirjan laatiminen 2h
  • perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen etäyhteydellä tai tarvittaessa tapaaminen 1h (mahdolliset matkakulut ja matka-ajan laskutamme erikseen) 
  • uskotut miehet
Ammattitaitoista ja henkilökohtaista
Asiantuntijat, joihin voit luottaa

Perinnönjako

Kun perunkirjoitus on tehty ja pesä on selvitetty, voi kuka tahansa osakkaista vaatia perinnönjakoa. Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. Perintöön oikeutetut voivat lähtökohtaisesti sopia perinnönjaosta keskenään. Perinnönjaosta laaditaan kirjallinen jakokirja. Avustamme jakokirjan laadinnassa ja perinnönjakotilaisuuden järjestämisessä. 

Jos joku osakkaista vaatii, tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan perinnönjaon. Toimitusjako tulee sopimusjaon sijaan kyseeseen lähinnä silloin, jos perinnönsaajat ovat kovin erimielisiä perinnönjaosta. 

Palvelun hinta on alkaen 930 euroa (sis. alv 24 %). Palveluun sisältyy; 

  • neuvottelu juristin kanssa 1h
  • perinnönjakosopimuksen laatiminen 2h
  • allekirjoitustapaamisen järjestäminen kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa 1h

Perintöoikeus artikkelit

Perintöverossa säästäminen
Perintöoikeus

Perintöverossa voi säästää

Suomessa perintöverotus nousee progressiivisesti, eli mitä suuremman perinnön saa, sitä suuremman prosentin mukaan perinnöstä joutuu maksamaan veroa. Perintöveron suuruus määräytyy perittävän omaisuuden arvon ja sukulaissuhteen

Lue lisää »