Lakitoimisto Alexia

Tarvitsenko avioehdon?

Tarvitsenko avioehdon

Avioehto on asiakirja, jolla voit vaikuttaa avio-oikeuteen. Mutta mitä avio-oikeus sitten tarkoittaa? Usein saan vastaukseksi, että ”se tarkoittaa sitä, että avioliitossa omistamme kaiken puoliksi” tai että ”se tarkoittaa, että erotessa kaikki omaisuus jaetaan puoliksi”. Ihan tästä ei kuitenkaan ole kyse.

Avio-oikeus tarkoittaa toisen puolison omaisuuteen kohdistuvaa oikeutta. Puolisoilla voi olla sekä avio-oikeuden alaista että avio-oikeudesta vapaata omaisuutta. Omaisuus on lähtökohtaisesti sen, kenen nimissä se on. Avioliiton solmiminen ei tee puolisoiden omaisuudesta yhteistä, eikä avio-oikeus perusta puolisolle oikeutta määrätä toisen puolison omaisuudesta avioliiton aikana.

Avio-oikeus saa merkityksensä nimenomaan ositusperusteen syntyessä eli avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Mikäli puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, on avio-oikeuden alaista netto-omaisuutta enemmän omistavan osapuolen avioliiton päättyessä mahdollisesti luovutettava varoja tasinkona vähemmän omistavalle osapuolelle. Tasinkoa suoritetaan lähtökohtaisesti sen verran, että kumpikin osapuoli saa puolisoiden yhteenlasketusta avio-oikeuden alaisesta netto-omaisuudesta puolet.

Miten avioehto vaikuttaa avio-oikeuteen?

Avioehto on sopimus, jolla osapuolet itse määräävät, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista ja mikä siitä vapaata. Avioehdolla voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois tai määrätä jokin tietty omaisuus, kuten yritysomaisuus tai tuleva perintö avio-oikeudesta vapaaksi. Avioehtosopimuksessa voidaan myös sopia sen soveltamisesta esimerkiksi siten, että sitä sovelletaan pelkästään avioerotilanteessa, eikä silloin, jos liitto päättyy toisen puolison kuolemaan.

Avioehdolla voit siten itse vaikuttaa omaisuuden jakautumiseen avioliiton päättyessä. Huomioi kuitenkin, että avioehto tulee laatia määrämuotoisena ja se on rekisteröitävä, jotta sopimuksesta tulee sitova. Myös määräysten muotoilussa on oltava huolellinen, jotta sopimus saa tarkoittamanne sisällön. Edellä mainitusta johtuen avioehtosopimus on usein tarkoituksenmukaista antaa aviovarallisuusoikeuteen perehtyneen lakimiehen laadittavaksi.

Lisää lakiaiheisia kirjoituksia löydät yrityksemme somesta:

https://www.instagram.com/lakitoimistoalexia/

https://www.facebook.com/lakitoimistoalexia

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja