Lakitoimisto Alexia

Perintöverossa voi säästää

Perintöverossa säästäminen

Perintövero

Suomessa perintöverotus nousee progressiivisesti, eli mitä suuremman perinnön saa, sitä suuremman prosentin mukaan perinnöstä joutuu maksamaan veroa. Perintöveron suuruus määräytyy perittävän omaisuuden arvon ja sukulaissuhteen perusteella.

Sukulaissuhde vaikuttaa veroprosenttiin. Lähiomaiset kuten lapset, lapsenlapset ja aviopuoliso kuuluvat ensimmäiseen luokkaan, joka on matalammin verotettua kuin toinen veroluokka, johon kuuluvat muut kuin lähimmät sukulaiset.

Alle 20 000 arvoisesta perinnöstä ei makseta perintöveroa. Eli jos perit esim. 19 000 euroa, et maksa siitä perintäveroa lainkaan. Leskellä on lisäksi oikeus 90 000 euron puolisovähennykseen ja yhdessä perintöveroasteikon alarajan kanssa leski maksaa veroa vasta 110 000 euron arvoisesta perinnöstä. Mikäli leski saa vain hallintaoikeuden omaisuuteen, maksaa perintöveron se taho, joka saa kyseiseen omaisuuteen omistusoikeuden.

Mikäli puolisoista ensin kuolleella on lapsia, lapset perivät kaiken omaisuuden, ellei lesken hyväksi ole laadittu testamenttia. Mikäli ensin kuolleella ei ole lapsia, perii leski kaiken, jollei testamentissa ole muusta määrätty.

Perintöverossa säästäminen

Jo eläessään voi jakaa omaisuuttaan lahjoittamalla alle 5000 euron lahjoja verottomana esimerkiksi lastenlapsille. Lahjoitukset ovat verottomia, kun ne eivät ylitä 4999 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Kun kolme vuotta on kulunut edellisestä lahjoituksesta, voi taas antaa uuden 4999 euron lahjoituksen verottomana.

Säästää voi myös siten, että jakaa testamentissaan perintönsä useamman tahon kesken. Verotus on pienempi, kun perinnöllä on enemmän saajia, sillä perintövero on perijäkohtainen. Esimerkiksi testamentilla voi antaa 19 999 euron arvosta perintöä jokaiselle neljälle lapsenlapselle ja näin lähes 80 000 euroa siirtyy verovapaasti suvussa eteenpäin.

Perinnöstä luopuminen

Lain tai testamentin mukaisesta perinnöstä voi myös luopua joko kokonaan tai osittain. Perinnöstä voi luopua jo perittävän eläessä niin sanotulla ennakkoluopumisella tai perittävän kuoltua. Perinnön siirtyminen yhden sukupolven yli voi tuottaa verosäästöä, kun näin ohitetaan yhden sukupolven perintöverot eli sama perintö verotetaan vain kerran.

Verotuksen kannalta on tärkeää, että perinnöstä luovutaan tehokkaasti eli perintöä ei oteta vastaan ja siitä luovutaan vastikkeetta ja ilman ehtoja. Jos luopuja esimerkiksi määrää tahon, jonka hyväksi hän luopuu perinnöstä, hänelle syntyy velvollisuus maksaa perintöveroa ja luvoutuksen saajalle puolestaan tulee maksettavakseen lahjavero.

Vapautus perintöverosta

Tietyt yleishyödylliset tahot on vapautettu perintöverosta kokonaan. Muun muassa valtio, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, opetuslaitokset sekä aatteelliset ja yleishyödylliset yhdistykset ovat vapaita perintöverosta. Voit siis esimerkiksi tehdä verovapaasti testamenttilahjoituksen hyväntekeväisyysjärjestölle.

Perintöverotuksen uudistaminen on myös kirjattu uuden hallituksen asialistalle. Hallitus on mm. pidentämässä perintöveron maksuaikaa kahdesta vuodesta kymmeneen.

Perukirjan laatimisesta ja perinnönjaosta lisää sivuillamme: https://lakitoimistoalexia.fi/perintooikeus/

Netistä löytyy useita laskureita perintöveron arvioimiseksi. Testaa laskuria esimerkiksi täällä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/perintoveron-maara-ja-maksaminen/perintoverolaskuri/

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja