Perheoikeus

Perheoikeus kuva

Perheoikeus Lakitoimisto Alexia

Alexiasta saat apua lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvien asioiden sovitteluun, sekä mahdolliseen oikeudenkäyntiin.

Avustaja huolehtii oikeuksiesi toteutumisesta ja tarvittavien asiakirjojen laadinnasta myös avio- tai avoeron edellyttämässä omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Meiltä saat oikeudellista apua ja neuvontaa myös isyysasioihin.

Ammattitaitoista ja henkilökohtaista
Asiantuntijat, joihin voit luottaa

Perheoikeus artikkelit

Huoltajuus ja vanhemmuus
Perheoikeus

Vanhemmuuden ja huoltajuuden ero

Oikeudellisesti vanhemmuus ja huoltajuus ovat kaksi eri asiaa. Yksinkertaistaen juridinen vanhemmuus takaa lapsen oikeudet (tapaaminen, elatus ja perintö) ja huoltajuus puolestaan määrittelee, kuka tai ketkä tekevät lasta koskevat päätökset.

Lue lisää »
vanhemmuus
Perheoikeus

Isyys, äitiys ja vanhemmuus

Uusi vanhemmuuslaki astui voimaan vuoden 2023 alussa. Laki yhdisti aiemmat äitiys- ja isyyslait. Sääntelyn peruslähtökohdat eivät muuttuneet. Edelleen lapsella voi olla enintään kaksi oikeudellista vanhempaa. Vanhemmuus kirjataan edelleen joko äitiytenä tai isyytenä, kuitenkin niin, että äitejä voi olla kaksi.

Lue lisää »
Ero ei automaattisesti vaikuta lapsen huoltoon
Perheoikeus

Ero ei automaattisesti vaikuta lapsen huoltoon

Vanhempien eron yhteydessä nousevat keskeiseksi kysymykset lapsen huollosta, asumisesta ja toisen vanhemman tapaamisesta. Lähtökohtaisesti vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta keskenään ja sopimus voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät saa sovittua asioista ja ovat erimielisiä, voidaan päätöstä hakea käräjäoikeudesta.

Lue lisää »
Perheoikeus

Mitä tarkoittaa lapsen etu?

Tuomioistuinsovitteluissa ja -käsittelyissä vedotaan usein lapsen etuun. Lapsen etuun vedotaan usein ilman, että tuodaan esiin miksi juuri kyseinen ratkaisu olisi lapsen edun mukainen ja miten lapsen etua on kyseisessä tapauksessa arvioitu.

Lue lisää »
Edunvalvontavaltuutus
Perheoikeus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla varmistat, että asioitasi hoitaa valitsemasi henkilö, haluamallasi tavalla. Se on siis yksi elämäsi tärkeimmistä asiakirjoista. Ainakin, mikäli olet 18 vuotta täyttänyt ja haluat vaikuttaa siihen, kuka hoitaa asioitasi, jos tulet itse tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan niistä.

Lue lisää »
Tarvitsenko avioehdon
Perheoikeus

Tarvitsenko avioehdon?

Avioehto on sopimus, jolla osapuolet itse määräävät, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista ja mikä siitä vapaata. Avioehdolla voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois tai määrätä jokin tietty omaisuus, kuten yritysomaisuus tai tuleva perintö avio-oikeudesta vapaaksi.

Lue lisää »