Lakitoimisto Alexia

Lapsen edunvalvonta rikosprosessissa

Edunvalvoja rikosasiaan

Jos lapsen huoltaja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa, on tuomioistuimen määrättävä esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten alle 18-vuotiaalle rikoksen uhrille, rikoksesta epäillylle tai todistajalle edunvalvoja valtion varoin. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa huoltajaa tai tälle läheistä henkilöä (esim. avio- tai avopuolisoa) epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Rikosprosessin lisäksi käynnistyy usein samanaikaisesti myös lastensuojeluprosessi. Onkin tarkoituksenmukaista ja järkevää, että sama edunvalvoja edustaa lasta molemmissa asioissa.

Tutkinnanjohtaja tekee tarvittaessa tuomioistuimelle hakemuksen edunvalvojan määräämisestä. Hakemuksen voi tehdä myös syyttäjä, Digi- ja väestötietovirasto tai hyvinvointialue. Määräys on voimassa kyseisen rikosasian käsittelyn loppuun saakka.

Oikeusavustaja vai edunvalvoja?

Rikosasiassa lapsi tarvitsee myös oikeusavustajan. Kun lapsella on sekä edunvalvoja, että oikeusavustaja, tulee heidän tehdä tiivistä yhteistyötä lapsen asiassa. Yhteistyöllä varmistetaan lapsen edun paras mahdollinen huomioiminen myös oikeudessa. Oikeusavustaja on käytännössä usein hoitanut myös edunvalvojan tehtäviä. Heidän tehtävässään on kuitenkin eroavaisuuksia ja lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta lapselle olisikin hyvä hakea erillinen edunvalvoja. Oikeusavustaja on sidottu päämiehensä tahtoon, mutta edunvalvoja ei.

Tandem-malli

Edunvalvojan ja oikeusavustajan yhteistyömallia kutsutaan Tandem-malliksi. Lastensuojelun edunvalvoja hoitaa lapsen edunvalvonnan tehtävät ja käyttää lapsen puhevaltaa huoltajan sijaan. Erikseen määrätty oikeusavustaja puolestaan vastaa rikosasian oikeudelliseen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä. Edunvalvojan tehtävänä on pitää lapsi omassa asiassaan, hänen ikänsä huomioiden, osallisena läpi rikosprosessin. Tarvittaessa edunvalvoja on mukana myös oikeudenkäynnissä.

Milloin edunvalvojan määrääminen on tarpeetonta

Edunvalvojan määräämisen hakemiseksi voidaan käyttää tietyiltä osin harkintaa. Esimerkiksi vähäinen rikos ilman vahingonkorvausvaatimusta voi olla sellainen tilanne, jossa edunvalvojan määrääminen on selvästi tarpeetonta.

Lue lisää lastensuojelun edunvalvonnasta ja alaikäisestä rikosprosessissa: https://lakitoimistoalexia.fi/lastensuojelun-edunvalvonta/, https://lakitoimistoalexia.fi/alaikainen-rikosprosessissa-rikosvastuun-alaikaraja-on-15-vuotta/, http://poliisi.fi/ nuori-rikoksen-tekijä

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja