Lakitoimisto Alexia

Avustaja kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin

Avustaja kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin

Olet sitten rikoksen uhrin, tai rikoksesta epäillyn asemassa, on sinun useimmiten tarkoituksenmukaista hankkia avustaja kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin. Rikoksen uhrin osalta tulee usein harkittavaksi, millaisia vaatimuksia tämä mahdollisesti haluaa asiassa esittää. Rikosoikeuteen perehtynyt lakimies osaa kertoa, millaisia vaatimuksia on ylipäätään mahdollista esittää. Lisäksi avustaja huolehtii vaatimustesi tueksi tarvittavan näytön hankkimisesta.

Myös rikoksesta epäillyn asemassa on usein epäillyn edun mukaista hankkia avustaja jo esitutkintavaiheessa. Kuulusteluissa kertomaasi voidaan käyttää sinua vastaan rikosprosessin myöhemmässä vaiheessa. Saat kyllä tiedon oikeuksistasi ennen kuulustelua. Sinulle saattaa kuitenkin herätä jotain kysyttävää oikeuksiisi tai asiaasi liittyen. Kuulustelua suorittava viranomainen ei ole tuomitsemassa sinua teosta, josta sinua epäillään. Hän on kuitenkin selvittämässä mahdollisesti tapahtunutta rikosta. Siten on todennäköisesti sinun kannaltasi paras vaihtoehto kääntyä kysymystesi kanssa oman avustajasi, eikä kuulustelijan puoleen.

Jännittävässä tilanteessa saatat muotoilla vastauksesi epäselvästi

Huomionarvoista on myös se, että avustajallasi on kuulustelijan ohella mahdollisuus esittää sinulle kysymyksiä, jotka myös kirjataan kuulustelupöytäkirjaan. Avustajalla on esimerkiksi tilaisuus tarkentaa jotain kysymystä, johon olet aiemmin antanut monitulkintaisen vastauksen. Joskus jännittävässä tilanteessa et edes tule itse ymmärtäneeksi, että vastaustasi on mahdollista tulkita eri tavalla kuin olet tarkoittanut. Näin ollen saatetaan välttää kannaltasi epäedullinen väärinymmärrys, jolla voi olla vaikutusta, kun syyttäjä myöhemmin harkitsee, nostetaanko sinua vastaan syyte ja jos, niin millä rikosnimikkeellä.

Aiemman kokemukseni perusteella sanoisin, että mahdolliset väärinymmärrykset on hyvä pyrkiä korjaamaan heti ja vastaukset on hyvä antaa alusta saakka sen sisältöisenä kuin olet ne tarkoittanut. Jos kertomuksesi muuttuu myöhemmin rikosprosessin edetessä, vaikuttaa se todennäköisesti kertomuksesi uskottavuuteen. Esitutkinta on olennainen osa mahdollisesti syytteeseen johtavaa prosessia. Sinulle on siten hyvästä syystä säädetty oikeus käyttää avustajaa jo esitutkintavaiheessa.

Vastaukset vaatimuksiin

Syytettynä eli vastaajana sinun tulisi myös antaa vastaus sinua kohtaan esitettyihin vaatimuksiin. Joskus myös sinulla itselläsi on mahdollisuus esittää vaatimuksia, vaikka olisitkin vastaajan asemassa. Etenkin oikeudessa istuntokäsittely etenee usein nopeasti ja vastaukset on täytynyt harkita etukäteen. Jotta vastauksilla olisi merkitystä asian arvioinnissa, niiden tulee myös olla perusteltuja. Väitteet on tarvittaessa pystyttävä näyttämään toteen asiassa esitettävällä todistelulla. Myös todisteiden näyttöarvo voi vaihdella huomattavasti. Osaava avustaja auttaa perusteltujen vastausten laadinnassa ja tarvittavien selvitysten hankkimisessa.

Rikosasian asianosaisena on siis useimmiten tarkoituksenmukaista hankkia avustaja kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin, jos yhtään epäilet, osaisitko vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin;

 • voitko esittää asiassa vaatimuksia?
 • mitä vaatimuksia voit esittää?
 • onko sinulle aiheutunut vahinkoa?
 • millaista vahinkoa sinulle on aiheutunut?
 • voitko vaatia kyseisestä vahingosta korvausta?
 • mikä olisi kohtuullinen korvauksen määrä?
 • onko sinuun kohdistettu vaatimuksia?
 • millaisia vaatimuksia sinuun kohdistuu?
 • mitä vastaat vaatimuksiin?
 • onko sinua vastaan esitetty näyttöä?
 • tarvitseeko sinun esittää todistelua?
 • mikä olisi oikeudenmukainen seuraamus teosta?

Rikosasiassa annettuun ratkaisuun voi olla mahdollista hakea muutosta, mutta muutoksenhakumahdollisuudet ovat rajallisia. Pieleen menneitä asioita on haastavampaa, jollei jopa mahdotonta korjata jälkikäteen, vaikka samainen asia olisi oikea-aikaisella asianhoidolla voitu välttää kokonaan.

Lisää julkaisuja löydät Alexian Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/lakitoimistoalexia/ ja Instagramista: https://www.instagram.com/lakitoimistoalexia/

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja