Lakitoimisto Alexia

Esitutkintaperiaatteet ja asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

Esitutkinnassa on huomioitava sekä epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat (tasapuolisuusperiaate). Epäiltyä on myös kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä (syyttömyysolettama). Näin ollen esitutkinnan tarkoituksena ei ole etsiä seikkoja, jotka tukevat epäilyä, vaan tarkoitus on selvittää, onko rikosta ylipäätään tapahtunut.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla varmistat, että asioitasi hoitaa valitsemasi henkilö, haluamallasi tavalla. Se on siis yksi elämäsi tärkeimmistä asiakirjoista. Ainakin, mikäli olet 18 vuotta täyttänyt ja haluat vaikuttaa siihen, kuka hoitaa asioitasi, jos tulet itse tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan niistä.

Tarvitsenko avioehdon?

Tarvitsenko avioehdon

Avioehto on sopimus, jolla osapuolet itse määräävät, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista ja mikä siitä vapaata. Avioehdolla voidaan sulkea avio-oikeus kokonaan pois tai määrätä jokin tietty omaisuus, kuten yritysomaisuus tai tuleva perintö avio-oikeudesta vapaaksi.