Lakitoimisto Alexia

Alaikäinen rikosprosessissa – rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta

Rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta, joten alle 15-vuotias ei voi olla rikosasiassa epäiltynä tai vastaajana. Rikoksen asianomistajalla eli uhrilla ei sen sijaan ole ikärajaa. Silloin lapsella tai nuorella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin. Oikeus vahingonkorvaukseen, oikeus olla vastaamatta esitettyihin kysymyksiin, velvollisuus totuuden puhumiseen, jos puhuu jne.

Lapsi rikoksen uhrina

Lasta on aina kohdeltava iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsen kuuleminen esitutkinnassa on tärkeää. Se tapahtuu joko poliisissa tai lasten- ja nuorten oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä. Alle 15-vuotiaan edustajalla on oikeus seurata kuulemistilannetta, jos hän ei ole itse rikoksesta epäiltynä. Vanhemman läsnäoloa ei suositella haastatteluhuoneessa vaan hän seuraa kuulemista esimerkiksi lasin takaa.

Alle 15-vuotiaan lapsen kuuleminen tallennetaan yleensä ääni- tai kuvatallenteelle. Epäillyllä on oikeus esittää oikeuspsykiatrisen yksikön haastattelijan tai poliisin välityksellä lapselle kysymyksiä. Jos 15-17-vuotiaan uhrin kertomus on tallennettu jo esitutkinnan aikana, ei oikeudenkäyntiin paikan päälle aina tarvitse mennä. Myös tämän ikäisen nuoren kuuleminen voidaan tallentaa ääni-ja kuvatallenteelle ja käyttää sitä todisteena oikeudenkäynnissä, jos lapsen katsotaan olevan erityisen suojelun tarpeessa huomioiden hänen oma henkilökohtainen tilanteensa, rikoksen laatu tai jos lapsi ei halua tulla oikeudenkäyntiin. Alle 15-vuotiaan ei yleensä tarvitse mennä oikeuteen ollenkaan.

Alle 15-vuotiaaseen kohdistuneessa rikoksessa uhrina olevaa lasta edustaa esitutkinnassa ja oikeudessa huoltaja tai muu laillinen edustaja esim. edunvalvoja. Jos on täyttänyt 15 vuotta, käyttää lapsi heidän ohellaan itsenäisesti puhevaltaansa. Yli 15-vuotiasta oikeudenkäynnissä kuultaessa voidaan käyttää lasta suojaavia erityisjärjestelyjä kuten irrallista sermiä näköesteenä tai syytetty voidaan poistaa salista kuulemaan uhrin kertomus toiseen tilaan, jotta hän ei näe uhria. Joskus kuuleminen voidaan tehdä vain videon välityksellä.

Rikoksen uhriksi joutunut lapsi tarvitsee oikeusavustajan. Avustaja kannattaa hankkia heti rikosilmoituksen teon jälkeen. Seksuaalirikoksen, lähisuhdeväkivallan tai vakavan väkivallan uhrin avustajan palkkio voidaan maksaa valtion varoista riippumatta siitä, onko asianomistajalla tuloja tai varoja. Muissa rikoksissa lapsi voi saada tuloista ja varoista riippuvaista oikeusapua, jolloin avustajan palkkio voidaan maksaa valtion varoista osittain tai kokonaan. Vanhempien tuloja ja varallisuutta ei oteta huomioon lapsen tuloja laskettaessa.

Lapsi rikoksesta epäiltynä

Alle 15- vuotiaan tekemästä rikollisesta teosta poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen ja ilmoittaa tapahtuneesta huoltajalle. Rikosvastuun alaikäraja on 15 vuotta eli alle 15-vuotias ei ole rikoslain mukaan Suomessa rikosoikeudellisesti vastuunalainen. Alle 15-vuotias rikoksentekijä ei joudu oikeuteen, eikä häntä rangaista. Rikosoikeudellisen vastuun puuttuminen ei kuitenkaan vapauta alle 15-vuotiasta vahingonkorvausvastuusta. Ikä on kuitenkin keskeinen arviointiperuste harkittaessa vahingonkorvausvastuun olemassaoloa ja korvausten määrää. Huoltaja tai muu valvontavelvollinen vastaa alaikäisen aiheuttamasta vahingosta vain oman tuottamuksensa perusteella. Vastuu voi olla mahdollinen, mikäli alaikäisen valvonta on laiminlyöty tai alaikäisen haltuun on annettu huoltajan toimesta vaarallisia esineitä.

Kun alaikäinen tuomitaan vahingonkorvauksiin, lankeavat maksut usein hoidettavaksi lapsen tai nuoren aikuistuttua.

Esitutkintalain mukaan rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää avustajaa. Epäillyn ollessa alle 18-vuotias tulee puolustajan määrääminen viran puolesta kyseeseen lähes aina.

Lisää mielenkiintoisia julkaisuja löydät yrityksemme somesta:

https://www.instagram.com/lakitoimistoalexia/

https://www.facebook.com/lakitoimistoalexia/

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja